Bright Norway har flere verksteder for snekkerarbeider, maling, tekstil og scenografi, smier for mekaniske arbeider, lakkerings-BOX, verksteder for produksjon av komponenter og sammenstilling av  elektronikk og for installasjon

Et særtrekk for Bright Norway AS er at de produkter vi leverer for salg og installasjon også brukes til daglig i vår utleieavdeling. Denne erfaringsbasen kommer våre kunder og leverandører til gode på mange områder. Det våre kunder opplever og erfarer ved bruk gir verdifull innsikt for oss. Det våre leverandører erfarer er at våre ansatte bidrar med produktutvikling og forbedringer.

Kontaktpersoner

Trond Sørensen

+47 970 64 280
trond.sorensen@brightgroup.com
Director of Installation Division

Amund Hjelmstad

+ 47 97 65 69 03
amund.hjelmstad@brightgroup.com
Head of Mechanical Installation