En viktig del av alle innkjøp og installasjoner er at du som kunde skal kunne være helt sikker på at leverandørene kan tilby de aller beste løsningene for service og vedlikehold på hele spekteret av produkter. Vår service avdeling bistår alle våre forretningsfelt med råd, veiledning, reparasjon, vedlikehold og ombygging / oppgradering av produkter fra alle fag-grupper.

Når du handler et produkt eller bestiller en installasjon fra oss kan du være trygg på at vi kan tilby kvalifisert service i hele produktets levetid, og med oss på laget på en produksjon kan du stole på at alt virker nettopp fordi vi har en kompetent avdeling for service i ryggen.

Avdelingen består av sertifiserte fagfolk på alle områder og vi er også godkjent lærlingebedrift med fast lærlingplass på serviceavdelingen. Vi driver kontinuerlig kursvirksomhet og videre opplæring for å hele tiden være i forkant av nye produkter og metoder.

Kontaktpersoner

Karsten Lyngstad

+47 905 76 707
karsten.lyngstad@brightgroup.com
Head of Service and Support

Nothing found.