Vi leverer alle typer scenemekanikk, både den gamle manuelle typen og alle former for moderne automasjon. Leveransene våre spenner seg fra enkelt-trekk i små samfunnshus til store kompliserte automasjonsinstallasjoner med hundrevis av motorer på de store nasjonale scenene.

Løfteanordninger bygges etter de standarder som er oppgitt i konkurransegrunnlaget med tilpassinger til norsk regelverk. Det er disse vi legger til grunn for våre samsvarserklæringer for scenemekanikk bygd i Norge.

Vi har montert en rekke små og store anlegg de siste 15 årene, fra store konserthus til små kultur- og samfunnshus alle løsninger er gjennomprøvd og godt dokumentert.

Fysisk tilpasning av den enkelte installasjon viser seg svært ofte å være nødvendig og Bright har derfor etablert en egen godkjent produksjonsavdeling. Denne ligger på Lillehammer og produserer både grov- og finmekaniske produkter, samt spesielle og tilpassede produkter der hvor slike behov skulle melde seg.

Eksternt legger vi spesielt vekt på tverrfaglig samarbeid med arkitekter, akustikere og andre rådgivere i byggeprosjektet. Mange av prosjektene vi har gjennomført har da også tilført oss mye kunnskap om de ulike rollene i komplekse byggeprosjekter, og vi er slik sett i stand til å forutse en del mulige problemer som lett lar seg unngå ved god kommunikasjon og koordinering mot andre fag.

Kontaktpersoner

Jørgen Damskau

+47 920 97 878
jorgen.damskau@brightgroup.com
Head of Museum & Exhibition

Trond Sørensen

+47 970 64 280
trond.sorensen@brightgroup.com
Director of Installation Division

Amund Hjelmstad

+ 47 97 65 69 03
amund.hjelmstad@brightgroup.com
Head of Mechanical Installation