Våre ingeniører har gjennom mange år jobbet på prosjekter av ulike størrelser, med krav til høyt nivå av presisjon og utførelse. Våre scenetekniske løsninger er å finne i alle nordiske land og ved mange av våre store konsert-, teater-, og kulturhus og hoteller.

Våre prosjektledere har ulik bakgrunn med stort erfaringsspenn innen elektronikk, mekanikk, styringssystemer, CAD design og alle typer installasjoner og produksjoner, både live og TV. Erfaringer som gir både Bright og våre kunder verdifull innsikt og som bidrar til de aller beste løsninger markedet kan tilby.

Kontaktpersoner

Trond Sørensen

+47 970 64 280
trond.sorensen@brightgroup.com
Director of Installation Division

Tobias Blåmoli

+47 907 88 678
tobias.blamoli@brightgroup.com
Project manager