Relevante tjenester

Brights installasjoner innenfor de ulike prosjektene spenner fra nøkkelferdige komplette løsninger inkludert alle fag, fra design til lyd, lys og salslys , bilde og scenemekaniske løsninger, inklusive heve og senke podier og overmaskineri. Alt sydd i sammen med integrerte og automatiserte styringssystemer. Vi samarbeider med oppdragsgivere, arkitekter, ingeniører, leverandører, akustikere og entreprenører for å skape løsninger som tilfredsstiller krav til utforming, materialvalg, kvalitet, lønnsom drift og driftssikkerhet til det beste for oppdragsgiver.

Listen viser også spennet og variasjonen i prosjektene. Fra omfattende totalleveranser av teknikk, styring og mekanikk til nye kulturhus, til rehabilitering av eldre hus, til live scener i alle mulige varianter som mindre klubber og store live event venues.

Under referanser kan du finne en rekke eksempler på prosjekter som vi har gjennomført av ulike størrelse og funksjon.

Alle tjenester