Dark blue symbols background

Miljørapport 2020

Miljørapport 2020


Miljørapporten for 2020 er klar. Vi rapporterer på nøkkeltall og aktiviteter i henhold til kravene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen, og gjør rapporten offentlig kjent og tilgjengelig snarest mulig.

Last ned miljørapporten