Installasjonsavdelingen i Bright har som mål at alle installasjoner skal holde optimalt funksjonsnivå, slik at færrest mulig driftsforstyrrelser inntreffer.

Service og supportavdelingen deltar i både tilbudsarbeid og prosjektering slik at oppfølging, service og support blir optimalisert etter overlevering og driftsstart. Vi kjenner produkter og prosedyrer og kan derfor tilby skreddersydd oppfølging på alle nivåer.

Vi tilbyr serviceavtaler der kunden kan velge omfang, hyppighet, responstid og tilfang av reservekomponenter. Bright har eget verksted på Vestby og personell som har spesialisert kompetanse på våre produkter. Våre medarbeidere blir kontinuerlig oppdatert via kurs og er sertifisert med dybdekunnskap for alle produkter vi leverer.

Vi utfører vedlikehold og reparasjoner av utstyr som er blitt ødelagt eller innehar feil. I vår store utleieavdeling finnes det også god tilgang på utstyr som kan inngå som erstatning, dersom komponenter må tilbake til produsent. Det er også mulig å tegne supportavtale som gir tilgang på kompetent teknisk personell for å svare ut feil, spørsmål eller tekniske utfordringer innenfor en avtalt responstid. For de som har stort behov for oppetid kan det gjøres avtaler om å føre lager av kritiske komponenter.

Dagens installasjoner har i mange tilfelle en høy grad av teknisk kompleksitet og som krever spesialisert kompetanse å konfigurere. Dette gjør det normalt sett enklere for sluttbruker å operere, men vi erfarer også at funksjoner kan bli påvirket av enkeltarrangementer og av og til medføre at installasjonen ikke lenger fungerer som tenkt. Vi har derfor gjort det mulig å bestille tilbakestilling av installasjon etter gjennomført event eller arrangement.

Serviceskjema

Kontaktpersoner

Jørgen Damskau

+47 920 97 878
jorgen.damskau@brightgroup.com
Head of Museum & Exhibition

Karsten Lyngstad

+47 905 76 707
karsten.lyngstad@brightgroup.com
Head of Service and Support