Support

Support på installasjoner


Installasjonsavdelingen i Bright har som mål at alle installasjoner skal holde optimalt funksjonsnivå, slik at færrest mulig driftsforstyrrelser inntreffer.

Les mer om Service & Support

X-Line support


Vi har et eget nettsted viet support av våre X-line produkter.

Gå til X-line support her

Produktstøtte


Som eksklusiv importør og  distributør av utstyr fra MA lighting og lydmiksere fra MIDAS tilbyr vi et bredt spekter av brukerstøtte, opplæring og on-site support til alle nivåer av kunder.

Vil du vite mer?

Kirke og forsamling

Relevante tjenester

Kirken og skolens aula brukes i større og større grad til aktiviteter utover det de opprinnelig var tiltenkt for og ved enkel teknisk tilrettelegging kan både gudstjenester, konserter og skolerevyer oppleves på en langt bedre måte enn tidligere. Vi samarbeider med brukere, arkitekter, akustikere og entreprenører for å skape løsninger som tilfredsstiller krav til brukervennlighet, belysning, akustikk, lyd, scene og sikkerhet.

Alle tjenester

Arkitektonisk belysning

Relevante tjenester

Krav til energieffektivitet, styring, klima og værforhold, estetikk og utførelse blir gjenstand for nøye prosjektering og utprøving med hensyn til utstyr og montering. Våre medarbeidere har lang og solid erfaring med slike installasjoner og søker løsninger med oppdragsgivere og entreprenører som både er innovative og driftssikre.

Under referanser kan du finne en rekke eksempler på utendørs og innendørs prosjekter som vi har gjennomført.

Alle tjenester

Kontaktpersoner

Kim Hughes

+4797752749
kim.hughes@brightgroup.com
Head of Architectural Lighting

Ronny Enger

+47 400 04 160
ronny.enger@brightgroup.com
Architectural Lighting
Bilde av Hans Peter Jenssen

Hans Peter Jenssen

+47 977 57 907
hanspeter.jenssen@brightgroup.com
Lighting and Set designer

Spillesteder og scener

Relevante tjenester

Bright Installasjon leverer delløsninger og nøkkelferdige løsninger for små og store scener. Alt fra scenemekanikk, PA systemer, lys, dimmere og lysbord, tekstiler og lerret, AV systemer og løst utstyr som kabler, mikrofoner, stativer og flighter for lagring.

Alle tjenester

Undervisningslokaler

Relevante tjenester

Vi samarbeider med institusjoner, brukere, arkitekter, ingeniører, og entreprenører for å skape løsninger som tilfredsstiller krav til belysning, akustikk, lyd og bildegjengivelse. Ved enkelte større undervisningsrom og auditorier har vi blant annet valgt store LED screens for optimalisering av bilde og elektroakustiske løsninger og «voice lift» for å optimalisere kommunikasjonen mellom foreleser og studenter.

Under referanser kan du finne en eksempler på prosjekter vi har gjennomført.

Alle tjenester

Kontaktpersoner

Lillehammer

Amund Hjelmstad

+ 47 97 65 69 03
amund.hjelmstad@brightgroup.com
Head of Mechanical Installation

Bergen

Bilde av Arthur Botnevik

Arthur Botnevik

+47 907 34 847
arthur.botnevik@brightgroup.com
Head of Installation

Hotell og konferanse

Relevante tjenester

Krav til fleksibilitet, raske omrigger, deling av arealer og krav scene, lyd, lys og AV systemer som dekker mange ulike behov er grunnfilosofien i de fleste prosjekter. I tillegg til de større salene kommer gjerne tradisjonelle møte- og mindre konferanserom som en del av det totale utbudet.

Under referanser kan du finne eksempler på prosjekter som vi har gjennomført rundt om i Norden.

Alle tjenester

Det nye nasjonalmuseet slik det vil se ut når det står ferdig på vestbanen.

Offentlige bygg og anlegg

Relevante tjenester

Bright utfører total- og delentrepriser for store og små offentlige bygg og anlegg for kultursektoren. Prosjektene er ofte preget av stor kompleksitet og mange grensesnitt mot andre fag. Vi arbeider gjerne inn mot et «prosjekthotell» der spesifikasjon- og tegningsunderlag for alle fag i kontinuerlig oppdateres og slik at grensesnitt avklares og revideres kontinuerlig.

Både vår lange erfaring, tverrfaglige sammensetting og kompetanse, gjør at vi er i stand til å imøtekomme byggherrenes og hovedentreprenørenes strenge krav til miljø, kvalitet, prosjektstyring og rapportering som gjerne følge større entrepriser.

Alle tjenester

Kultur-, konsert- og teaterhus

Relevante tjenester

Brights installasjoner innenfor de ulike prosjektene spenner fra nøkkelferdige komplette løsninger inkludert alle fag, fra design til lyd, lys og salslys , bilde og scenemekaniske løsninger, inklusive heve og senke podier og overmaskineri. Alt sydd i sammen med integrerte og automatiserte styringssystemer. Vi samarbeider med oppdragsgivere, arkitekter, ingeniører, leverandører, akustikere og entreprenører for å skape løsninger som tilfredsstiller krav til utforming, materialvalg, kvalitet, lønnsom drift og driftssikkerhet til det beste for oppdragsgiver.

Listen viser også spennet og variasjonen i prosjektene. Fra omfattende totalleveranser av teknikk, styring og mekanikk til nye kulturhus, til rehabilitering av eldre hus, til live scener i alle mulige varianter som mindre klubber og store live event venues.

Under referanser kan du finne en rekke eksempler på prosjekter som vi har gjennomført av ulike størrelse og funksjon.

Alle tjenester

Museum og bibliotek

Relevante tjenester

Vi samarbeider med kuratorer, innholdsleverandører, utstillingsdesignere, arkitekter, ingeniører, produsenter og entreprenører for å skape løsninger som tilfredsstiller krav til riktig forvaltning av verdifulle gjenstander og estetisk utførelse.

Våre leveranser og løsninger for bruk i bibliotek, museer og utstillinger er utviklet av oss i samarbeid med leverandører, arkitekter og designere og finnes i dag i en rekke museer og gallerier i Norden.

Under referanser kan du finne en rekke eksempler på prosjekter som vi har gjennomført.

Alle tjenester

Kontaktpersoner

Bergen

Bilde av Arthur Botnevik

Arthur Botnevik

+47 907 34 847
arthur.botnevik@brightgroup.com
Head of Installation