Relevante tjenester

Bright utfører total- og delentrepriser for store og små offentlige bygg og anlegg for kultursektoren. Prosjektene er ofte preget av stor kompleksitet og mange grensesnitt mot andre fag. Vi arbeider gjerne inn mot et «prosjekthotell» der spesifikasjon- og tegningsunderlag for alle fag i kontinuerlig oppdateres og slik at grensesnitt avklares og revideres kontinuerlig.

Både vår lange erfaring, tverrfaglige sammensetting og kompetanse, gjør at vi er i stand til å imøtekomme byggherrenes og hovedentreprenørenes strenge krav til miljø, kvalitet, prosjektstyring og rapportering som gjerne følge større entrepriser.

Alle tjenester