Relevante tjenester

Kirken og skolens aula brukes i større og større grad til aktiviteter utover det de opprinnelig var tiltenkt for og ved enkel teknisk tilrettelegging kan både gudstjenester, konserter og skolerevyer oppleves på en langt bedre måte enn tidligere. Vi samarbeider med brukere, arkitekter, akustikere og entreprenører for å skape løsninger som tilfredsstiller krav til brukervennlighet, belysning, akustikk, lyd, scene og sikkerhet.

Alle tjenester